Маршалит, шамотни фракции, шамотен мертел, огнеупорни тухли и керамични изделия, които ще Ви помогнат във Вашето производство, търговия и услуги

Ние сме Еднолично дружество с ограничена отговорност,което търгува с горепосочените изделия,полуфабрикати и материали

комекснет еоод

Можем да Ви доставим посочените на тази страница изделия,полуфабрикати и материали

какво ви предлагаме

Маршалит - Термично обработен Кварцов Прах, термично обработено кварцово брашно и Млян кварцов пясък. Използват се като материали и консумативи в прецизнотото металолеене за леене в стопяеми модели, като материали и консумативи за производството на бои, лакове и изолации, и като зъботехнически консумативи и материали.

Неформовани огнеупорни, толоизолационни и топлоустойчиви материали за пещи, печки и камини - шамотни фракции, шамотен мертел, шамотно брашно, шамотен прах и огнеупорна пръст.
Формовани огнеупорни, топлоизолационни и топлоустойчиви изделия и тухли за пещи, печки и камини - шамотни, хром магнезитни, магнезиево хромни, магнезито въглеродни, високо корундови и корунд въглеродни - магнезиеви и магнезитни тухли за електродъгови пещи.

Огнеупорни и електро керамични изделия, огнеупори, огнеупорна Керамика и електрокерамика- Използват се за уреди и съоръжения, работещи при високи температури като пещи, печки и камини, и за електрически уреди и съоръжения. декоративна и битова керамика-използва се в бита и за интериорен и екстериорен дизайн.

Можем да Ви предложим също така

Стъклени трошки

Полуфабрикати за производството на керамични изделия

Интериорни и екстериорни керамични изделия

Дървени изделия - европалети, палети, скари, каси и др.

можем да ви изработим