Маршалит,Шамотни фракции,Мертел и Керамични изделия,които ще Ви помогнат във Вашето Производство,Търговия и Услуги

Ние сме Еднолично дружество с ограничена отговорност,което търгува с горепосочените изделия,полуфабрикати и материали

комекснет еоод

Можем да Ви доставим посочените на тази страница изделия,полуфабрикати и материали

какво ви предлагаме

Маршалит/Дорсилит/-Термично обработен Кварцов Прах/Кварцово Брашно/.Използва се в прецизното металолеене,при леене в стопяеми восъчни модели,като пълнител при производството на лакове,бои,изолации и др.,като консуматив в медицината-зъболекари,зъботехници и др.

Шамотни фракции и шамотен мертел.Използват се за уреди и съоръжения работещи при високи температури като пещи и др.

Огнеупорни керамични изделия и електрокерамика.
Използват се за уреди и съоръжения работещи при високи температури и др. и за електрически уреди и съоръжения.

Можем да Ви предложим също така

Стъклени трошки

Полуфабрикати за производството на керамични изделия

Интериорни керамични изделия

Огнеупорни тухли

можем да ви изработим