Ние сме Еднолично дружество с ограничена отговорност,което търгува с Маршалит,Шамотни фракции и Мертел и Керамични изделия

Ние сме Едниично дружество с ограничена отговорност КомексНет

комекснет еоод

Ние обичаме да декорираме керамика

Наши декоратори