Ние сме Еднолично дружество с ограничена отговорност,което търгува с маршалит, шамотни фракции, шамотен мертел, огнеупорни тухли и керамични изделия

Ние сме Едниично дружество с ограничена отговорност КомексНет

комекснет еоод

Ние обичаме да декорираме керамика

Наши декоратори